POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych oraz w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z użytkownikiem, a także zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 3. Salelifer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.
§2. Przekazywanie informacji
 1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww informacji od Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeni usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 4. Wszelkie przykłady niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres [email protected]
§3. Dane osobowe
 1. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
§4. Warunki techniczne
 1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników.
 2. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący nieodzownym elementem każdego newslettera otrzymanego od Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§5. Zmiany polityki prywatności
 1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
 2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu.
 3. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
 4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected]

Polityka bezpieczeństwa

I. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Serwis Zrabatowani.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.
 2. Korzystanie z serwisu wymaga przedstawiania przez Użytkownika następujących danych:
  • w celu rejestracji w serwisie należy podać następujące dane: imię, adres e-mail,
  • w celu odbioru nagród należy podać następujące dane: datę urodzenia, adres zamieszkania w celu wysyłki kodów rabatowych,
  • Użytkownik może podać swój numer telefonu oraz podać swoje zainteresowania.
 3. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis Zrabatowani.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w serwisie Zrabatowani.pl. Serwis udostępnia jasno opisane warunki zrezygnowania z usługi otrzymywania dodatkowych informacji przez Użytkownika.
 4. Serwis Zrabatowani.pl gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb. Dane statystyczne zgromadzone przez serwis Zrabatowani.pl mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez Zrabatowani.pl.
 5. Serwis Zrabatowani.pl gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  • po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi.
  • w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu Zrabatowani.pl aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.