Wspieraj

arrow

Jak pomagać?

Logujesz się

Kupujesz

Przekazujesz prowizję
na fundację

Pomagasz

Pomagam!

Dane fundacji

Szkoła 3.0

Fundacja Sarigato
ul. Vetulaniego 14/2 
31-226 Kraków
 
KRS: 0000445475

Nr konta bankowego: 64 1160 2202 0000 0003 0400 5412

 

W dorosłość z godnością

 

Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli, aż 82% byłych mieszkańców domów dziecka, po jego opuszczeniu, nie jest w stanie zacząć godnego samodzielnego życia w chwili ukończenia 18. roku życia. Z wielu powodów takim osobom jest trudno znaleźć pracę, co skutkuje tym, że są zmuszane do dalszego korzystania z różnych form pomocy społecznej. Niestety ograniczone możliwości usamodzielnienia się są powodem tego, że wychowankowie domów dziecka popadają w patologiczne środowiska, a często są wykluczani ze środowisk, w jakich żyją.

 

Projekt dla dzieci

Szkoła 3.0 jest nowatorskim i pilotażowym projektem edukacyjnym Fundacji Sarigato, którego celem jest długotrwała pomoc dzieciom z domów dziecka i dzieciom wykluczonym ze środowiska. W ramach programu organizowane są zajęcia IT z praktyczną nauką programowania. Takie zajęcia to szansa dla dzieci, by mogły mieć lepszy start w samodzielne życie po domu dziecka.

Najważniejszym założeniem programu jest danie narzędzi, którymi dziecko będzie mogło w przyszłości posługiwać się i które będą jego atutem w walce o godną posadę. Adresatami Szkoły 3.0 są dzieci wychowujące się w domach dziecka. Program ma wypełnić lukę w systemie edukacyjnym – programowanie łączy bowiem umiejętności i wiedzę zdobytą w czasie nauki matematyki i fizyki, ale także uczy samodzielnego i logicznego myślenia, pracy w grupie, kreatywnego i nieszablonowego podejścia do rozwiązywania problemów i projektowania działań.

Jest to jedyny tego typu projekt w Polsce – w jego pierwszej edycji w roku szkolnym 2016/2017 udział wzięło 50 dzieci w wieku od 8 do 18 lat, które zamieszkują teren Krakowa i najbliższych okolic.

 

Jak to działa?

Każde włączone do projektu dziecko zostaje objęte indywidualnym programem rozwoju – przydzielony mu zostaje Mentor, dziecko jest kierowane na zajęcia programowania i robotyki, a także kursy, które rozwijają jego zainteresowania i pasje. Dziecko od najmłodszych lat jest uczone przygotowywać swoje CV oraz portfolio. Wszystkie zajęcia nakierowane są na motywowanie i wyrobienie w dziecku przeświadczenia, że może w życiu wiele osiągnąć pod warunkiem, że w swoją edukację i rozwój włoży wiele wysiłku. Dziecko nie zostaje samo w walce o lepszą przyszłość – pomagają mu nauczyciele, wychowawcy i indywidualni opiekunowie, którzy dają dziecku do ręki narzędzia, z których będzie mogło w przyszłości skorzystać.

 

Jak pomagać?

Celem programu Szkoła 3.0 jest objęcie jak największej liczby dzieci regularną edukacją, która byłaby zgodna z ich pasjami oraz predyspozycjami. Każdy, kto tylko ma takie pragnienie może zostać osobą wspierającą rozwój dziecka poprzez dokonanie wpłaty celowej na jednego z podopiecznych. Można również zostać Prowadzącym – są to osoby, które na co dzień pracują w branży IT i chcą przekazywać swoją wiedzę innym osobom. Osoba taka prowadzi „wykłady” dla dzieci. Mentor z kolei to osoba, która zdecydowała się na stałą opiekę na jednym z podopiecznych i towarzyszy mu w czasie zajęć. Mentorzy i podopieczni dobierani są na podstawie wspólnych pasji. Najważniejszym zadaniem Mentora jest motywować, pomagać w nauce i przekazywać wartościowe postawy oraz umiejętności. Lider Miasta to osoba, która koordynowałaby działanie programu w innym niż Kraków mieście. Opiekun to osoba, która pod swoje skrzydła przyjmuje grupę dzieci i towarzyszy im w czasie zajęć w ramach programu Szkoła 3.0.

Pomagać można na bardzo wiele sposobów. Wystarczy wejść na stronę programu Szkoła 3.0 i odnaleźć najbardziej odpowiednią dla swoich możliwości formę wsparcia.

Wspieram!

Ile procent serca włożysz w następne zakupy?

Promocje czekają w setkach sklepów!

Greenpoint

Greenpoint

darowizna do 4.00%

© 2024 | all rights reserved grupa kapitałowa Digitree Group SA