Wspieraj

arrow

Jak pomagać?

Logujesz się

Kupujesz

Przekazujesz prowizję
na fundację

Pomagasz

Pomagam!

Dane fundacji

Fundacja Ocalenie

ul. Krucza 6/14a
00-537 Warszawa

KRS: 0000030279


Nr konta bankowego: 11 1750 0009 0000 0000 2156 6004

 

Wielokulturowa pomoc

„Fundacja Ocalenie” prowadzi działania na rzecz wielokulturowego dialogu. Najważniejsze idee, na których je opieramy to chęć wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego i budowanie takiego świata, w którym każdy człowiek może żyć godnie, a jego prawa są szanowanie i respektowane. Pragniemy, aby kulturowa, etniczna czy narodowa odmienność była afirmowana i tolerowana, dlatego prowadzimy działania mające pomóc migrantom w integracji i indywidualnym rozwoju.

 

Cele Fundacji

Jako Organizacja Pożytku Publicznego „Fundacja Ocalenie” została założona w roku 2000. Jej główną misją są działania podejmowane na rzecz integracji. Kierowane są one zarówno do cudzoziemców mieszkających w Polsce, jak i Polaków. W ośrodkach znajdujących się w Warszawie i Łomży udzielamy specjalistycznej, opartej na indywidualnym podejściu, pomocy obcokrajowcom. Ponadto prowadzone są różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i kursy językowe, a także zawodowe, które mają ułatwić integrację takim osobom. Oprócz doraźnej pomocy i działań dokształcających podejmowane są także różne inicjatywy kulturowe, ponieważ jest to najlepszy sposób na dotarcie do większego grona odbiorców.

 

Założenie

Od samego początku swojego istnienia „Fundacja Ocalenie” realizuje kilka swoich stałych działań. Jedno z najważniejszych to „Centrum Pomocy Cudzoziemcom (COP) w Warszawie”, które w roku 2011 zostało wyróżnione nagrodą w kategoriach Grand Prix i Pomoc Społeczna w konkursie S3KTOR za najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową. COP udziela różnego rodzaju pomocy np. prawnej, psychologicznej, interwencyjnej obcokrajowcom mieszkającym w Warszawie oraz okolicach.

Witaj w domu i inne projekty

Ważnym uzupełnieniem jego działań jest Integracyjny Program Mieszkaniowy – „Witaj w domu”, którego celem jest pomoc w usamodzielnieniu cudzoziemcom. Inne działanie, które podobnie, jak powyższe ma pomóc obywatelom innych państw w zakwaterowaniu i integracji to projekt „Refugees Welcome Polska”. Oprócz tych działań „Fundacja Ocalenie” realizuje obecnie kilka innych projektów, takich jak: „Wizyta studyjna w Berlinie”, MultiTrening 2, „Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Cudzoziemców”, a także jeszcze jeden stały – „Edukacja Wielokulturowa”, mający na celu podwyższenie kompetencji i wrażliwości administracji publicznej i kadry służb politycznych na sprawy osób pochodzących z innych krajów, bo głównie poprzez edukację możliwe jest osiągnięcie wielokulturowego porozumienia.

Nagrody i wyróżnienia

Działania fundacji były wielokrotnie doceniane i nagradzane. Najważniejsze wyróżnienia, jakie udało się zdobyć to przyznana w roku 2014 przez tygodnik Newsweek Polska nagroda „Społecznik Roku” oraz certyfikat „Dobry Wolontariat”, którą Fundacja jest stale nagradzana od roku 2013.

Wspieram!

Ile procent serca włożysz w następne zakupy?

Promocje czekają w setkach sklepów!

Greenpoint

Greenpoint

darowizna 4.00%

© 2024 | all rights reserved grupa kapitałowa Digitree Group SA