Wspieraj

arrow

Jak pomagać?

Logujesz się

Kupujesz

Przekazujesz prowizję
na fundację

Pomagasz

Pomagam!

Dane fundacji

Fundacja Dobroczynności

ul. Św. Józefa 1/3
50-329 Wrocław

KRS: 0000269648


Nr konta bankowego: 47 1240 1994 1111 0010 1241 8937

 

Pomaganie jest bardzo proste, gdy dysponuje się odpowiednimi środkami finansowymi i wieloma parami rąk. Trudno jednak nieść pomoc, gdy brakuje środków na opiekę nad podopiecznymi. Fundacja Dobroczynność obejmuje swoją pomocą bezdomnych, bezrobotnych i ubogich, ale jej wolontariusze i pracownicy potrzebują pomocy, by nieść nadzieję innym.

Fundacja Dobroczynność wspiera ubogich

Fundacja Dobroczynności to organizacja pożytku publicznego, której idea powstania związana jest z posługą Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety przy Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety. Pracownicy i wolontariusze rozumieją, jak wielkie jest zapotrzebowanie na dzielenie się miłością i miłosierdziem – właśnie ten charyzmat elżbietański powinien być rozpowszechniany przez osoby świeckie i duchowne, a swoim zasięgiem powinien objąć wszystkich ludzi, którzy znajdują się w potrzebie, są zaniedbani lub niedożywieni.

Działania Fundacji skierowane są na pomoc i dożywianie osób bezdomnych, bezrobotnych, które żyją w skrajnym ubóstwie i zaniedbaniu. Ponadto wolontariusze wspierają dzieci w różnym wieku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i na świetlicach socjoterapeutycznych. W miarę swoich możliwości pracownicy i wolontariusze zapewniają wsparcie finansowe w czasie organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych i dotkniętych ubóstwem – organizowane są wyjazdy wakacyjne i ferie.

Niesienie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna

Pomoc chorym, niepełnosprawnym, samotnym i w podeszłym wieku jest misją, którą pracownicy i wolontariusze Fundacji Dobroczynność realizują poprzez codzienną posługę w domach podopiecznych i w świetlicach. Wśród swoich priorytetów Fundacja szczególną uwagę zwraca na organizowanie Wieczerzy Wigilijnej dla potrzebujących – jest to zgodne z duchem chrześcijaństwa, w którym działa organizacja. Przez cały rok Fundacja organizuje paczki żywnościowe, wydawanie odzieży dla ludzi cierpiących niedostatek i ubóstwo. Organizacja przyznaje również zapomogi pieniężne i podejmuje działa profilaktyczne w zakresie patologii społecznych.

Fundacja, która myśli o dzieciach

Dzięki pomocy ze strony Fundacji możliwa jest organizacja wyjazdów dla dzieci z rodzin najuboższych w Beskidy – jest to czas modlitwy, ale również wypoczynku na świeżym powietrzu. Dzieci mają okazję obcować z naturą i poznawać najpiękniejsze zakamarki Polski. Fundacja, dzięki zebranym środkom finansowym, może również przygotować wyprawki dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole – podręczniki, plecaki czy przybory do pisania to rzeczy, na które bardzo często rodziców dzieci z rodzin najuboższych nie stać. Podobne paczki przygotowywane są z okazji Dnia Dziecka lub 6 grudnia – dzieci w swoich paczkach znajdują przedmioty, które są im potrzebne do normalnego funkcjonowania.

Pomaganie jest proste

Fundacja swoja działalność opiera na darach finansowych i materialnych od licznych darczyńców. Im większa jest ich pomoc, tym więcej osób otrzyma posiłki lub pomoc medyczną. Warto więc dołożyć coś do takiego dobrego dzieła.

Wspieram!

Ile procent serca włożysz w następne zakupy?

Promocje czekają w setkach sklepów!

© 2024 | all rights reserved grupa kapitałowa Digitree Group SA